تبلیغات
معراج - شیطان اولین کسی است که....
تاریخ : یکشنبه 17 شهریور 1392 | 04:03 ب.ظ | نویسنده : شهناز ط

شیطان اولین کسی که ...


شیطان اولین کسی که ... 

 • 1. اولین کسی که قیاس نمود و خود را از حضرت آدم (ع) برتر و بالاتر دانست و گفت من از آتشم و او از خاک در حالیکه آتش از خاک بالاتر است . (اعراف ، آیه 12)
 • 2. اولین کسی که در پیشگاه با عظمت الهی تکبر نمود و به دستور خالق خود عمل نکرد.
 • 3. اولین کسی که معصیت و نافرمانی خدا را کرد و آشکارا با او مخالفت نمود .
 • 4. اولین کسی که به دروغ گفت : خدا گفته از این درخت بخورید چون درخت جاوید است و اگر کسی از آن بخورد تا ابد زنده مانده و با خدا شریک میشود . (طه ، آیه 20)
 • 5. اولین کسی که قسم به دروغ خورد و گفت : من شما را نصیحت می کنم . (اعراف ، آیه 21)
 • 6. اولین کسی که نماز خواند و یک رکعت آن چهار هزار سال طول کشید . (نهج البلاغه ، خطبه قاصعه)
 • 7. اولین کسی که منبر رفت و برای ملائکه سخنرانی و صحبت کرد .
 • 8. اولین کسی که به خدا مشرک شد .
 • 9. اولین کسی که غنا و آواز خواند ، همانی زمانی که آدم (ع) از درخت نهی شده ، خورد .
 • 10. اولین کسی که از خوشحالی سرود خواند و آن هنگامی بود که آدم (ع) به زمین آمد.
 • 11. اولین کسی که نوحه خواند و گریست ، چون او را به زمین فرستادند که به یاد بهشت و نعمت های آن نوحه خواند و گریه کرد .
 • 12. اولین کسی که لواط کرد و لواط داد ، چون زمانی که به میان قوم لوط آمد خود را در اختیار آنان قرار داد تا با او لواط کنند .
 • 13. اولین کسی که دستور مساحقه داد . امام محمد باقر (ع) فرمود : وقتی خواسته ابلیس در قوم لوط عملی شد ، خود را به صورت زن درآورد و سراغ زنان آمد و گفت : آیا مردان شما با هم لواط می کنند ؟ در جواب گفتند : آری . دستور داد شما نیز با هم مساحقه کنید .
 • 14. اولین کسی که دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم (ع) را با آن در آتش اندازند .
 • 15. اولین کسی که دستور ساختن حمام را در زمان سلیمان نبی (ع) داد تا نظافت کنند.
 • 16. اولین کسی که دستور ساختن نوره را در زمان حضرت سلیمان (ع) داد برای اینکه موهای اضافی پای بلقیس پادشاه سباء را از میان ببرند .
 • 17. اولین کسی که دستور ساختن شیشه را داد تا حضرت سلیمان (ع) آن را روی خندق گذارد و بلقیس را آزمایش کند . (سوره نمل ، آیه 44)
 • 18. اولین کسی که دستور ساختن آسیاب را داد تا مردم گندمهای خود را آرد کنند .
 • 19. اولین کسی که دستور داد تا مردم بدن و لباس خود را بشویند .
 • 20. اولین کسی که با ابوبکر صحبت کرد تا مردم را منحرف کند و از مسیر حق برگرداند .
 • 21. اولین کسی که خداوند متعال را در آسمان ها پرستید .
 • 22. اولین کسی که عبادت و بندگی او ، فرشتگان را به تعجب درآورد !
 • 23. اولین کسی که به خدای خود اعتراض کرد .
 • 24. اولین کسی که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق کرد .
 • 25. اولین کسی که سحر و جادو کرد و آن را به مردم یاد داد . (سوره بقره ، آیه 102)
 • 26. اولین کسی که ساز درست کرد و خود ، آن را نواخت .
 • 27. اولین کسی که برای زیبایی ، زلف گذاشت .
 • 28. اولین کسی که برای مخالفت با پیامبران ، ریش خود را تراشید .
 • 29. اولین کسی که برای مست شدن مردم ، شراب درست کرد .
 • 30. اولین کسی که ساختن آلات لهو و لعب و موسیقی را به قابیل آموخت .
 • 31. اولین کسی که مکر و حیله و خدعه نمود .
 • 32. اولین کسی که نقاشی کرد و چهره کشید .
 • 33. اولین کسی که آتش حسرتش شعله ور شد .
 • 34. اولین کسی که به ناحق مخالصه و جدال کرد .
 • 35. اولین کسی که خدای تعالی به او لعنت نمود و از ناراحتی فریاد کشید . (سوره ص ، آیه 78)
 • 36. اولین کسی که به خدا کفر ورزید . (سوره ص ، آیه 74)
 • 37. اولین کسی که گریه دروغین نمود .
 • 38. اولین کسی که عبادت و خلقت خود را ستود .
 • 39. اولین کسی که صورت های مجسمه و بت را ساخت . (سوره مائده ، آیه 89)
 • 40. اولین کسی که جبرئیل (ع) و میکائیل (ع) و اسرافیل (ع) او را لعنت کردند .
 • 41. اولین کسی که از ترس ملائکه فرار و خود را مخفی نمود .
 • 42. اولین کسی که وقتی وارد جهنم می شود ، خطبه می خواند .


 • دابلیو 8 دابلیو
 • مواظب
 • کارت شارژ همراه اول